Schøn rådgiver virksomheder og organisationer om at bruge rum som redskab til forandring. Vi kan varetage alle led i processen – fra den første sparring over kortlægningen af medarbejdernes ønsker og behov til udviklingen og implementeringen af smukke, funktionelle og effektive måder at bruge rum på.

Vores kompetencer kan med fordel bruges som en fuld proces i forbindelse med en forandring i en organisation, men vi tilbyder også vores kompetencer enkeltvis, hvis I, eksempelvis, har et behov for inspiration til samarbejde på nye måde ved hjælp af rum og indretning, skal teste nye lokaler i forbindelse med en flytning eller undersøge hvorvidt jeres rum har et skjult potentiale, der kan udnyttes mere hensigtsmæssigt.

Rådgivning om rum som redskab til forandring

Med udgangspunkt i den enkelte virksomheds særkende, og iboende kvaliteter, udvikler vi visioner for fremtidige brug af rum og indretning af de fysiske rammer. Vi designer en proces, der anskueliggør hvor i gerne vil gerne hen og hvordan det kan lykkes med hjælp fra både rum og mennesker. Vi udvikler gode, holdbare løsninger ved at koble jeres unikke kultur  med de fysiske rammer og vision for virksomheden, så mennesker trives, viden deles, læring fremmes og kroppe heles. 

Vi tilbyder

 

 • Kortlægning af ønsker og drømme hos både ledelse og medarbejdere
 • Udarbejdelse af fælles vision for ny brug af rum til at nå jeres mål
 • Design af proces for involvering af medarbejdere så visionen lykkes
 • Foredrag om ny brug af rum/ inspiration til nye måder at arbejde og lærer på/sansernes indflydelse på arbejdet
 • Studieture til relevante rum og indretninger, der kan forandre

 

Rådgivning om rum som redskab til forandring

Med udgangspunkt i den enkelte virksomheds særkende, og iboende kvaliteter, udvikler vi visioner for fremtidige brug af rum og indretning af de fysiske rammer. Vi designer en proces, der anskueliggør hvor i gerne vil gerne hen og hvordan det kan lykkes med hjælp fra både rum og mennesker. Vi udvikler gode, holdbare løsninger ved at koble jeres unikke kultur  med de fysiske rammer og vision for virksomheden, så mennesker trives, viden deles, læring fremmes og kroppe heles.

Vi tilbyder

 

 • Kortlægning af ønsker og drømme hos både ledelse og medarbejdere
 • Udarbejdelse af fælles vision for ny brug af rum til at nå jeres mål
 • Design af proces for involvering af medarbejdere så visionen lykkes
 • Foredrag om ny brug af rum/ inspiration til nye måder at arbejde og lærer på/sansernes indflydelse på arbejdet
 • Studieture til relevante arbejdspladser/smukke rum der kan forandre

 

Brugerinddragelse

Mange års erfaring med indretning af arbejdspladser, skoler, hospitaler og plejehjem har lært os, at de bedste forudsætninger for succesfulde forandringer sker i anerkendelsen af menneskers behov for at have indflydelse på forandringen samt at forstå netop jeres behov.

Ud fra den erkendelse designer vi udviklingsprocesser, hvor vi skaber entusiasme omkring forandringerne gennem involvering og interessefælleskab, som samtidig giver oplevelsen af konkret forståelse og mening.

Vi anvender forskellige metoder til at involvering af organisationen. Målet er at der opstår et fælles konstruktiv og inspirerende tankesæt omkring det fremtidige samspil mellem rum, mål og adfærd. 

Vi tilbyder

 

 • Workshops der afdækker relationelle og faktuelle behov 
 • Interview med repræsentative brugere
 • Observationer af adfærd i rum
 • Inspirationsture 
 • Mockup af indretninger 
 • Træningsbaner for ny brug af rum 

Brugerinddragelse

Mange års erfaring med indretning af arbejdspladser, skoler, hospitaler og plejehjem har lært os, at de bedste forudsætninger for succesfulde forandringer sker i anerkendelsen af menneskers behov for at have indflydelse på forandringen samt at forstå netop jeres behov.

Ud fra den erkendelse designer vi udviklingsprocesser, hvor vi skaber entusiasme omkring forandringerne gennem involvering og interessefælleskab, som samtidig giver oplevelsen af konkret forståelse og mening.

Vi anvender forskellige metoder til at involvering af organisationen. Målet er at der opstår et fælles konstruktiv og inspirerende tankesæt omkring det fremtidige samspil mellem rum, mål og adfærd. 

Vi tilbyder

 

 • Workshops der afdækker relationelle og faktuelle behov 
 • Interview med repræsentative brugere
 • Observationer af adfærd i rum
 • Inspirationsture 
 • Mockup af indretninger 
 • Træningsbaner for ny brug af rum 

Analyse af aktiviteter, kultur og adfærd

Vi gør os stor umage med at forstå, hvorfor mennesker agerer, som de gør, hvilke udfordringer der er tilstede og hvilke problemer, der skal løses. 

Derfor har vi udarbejdet en metode der giver os en unik indsigt i og forståelse af, hvilke behov, der præger den enkelte organisation.  

Vi registrerer den måde, jeres rum bruges på af medarbejdere, elever eller borgere, og foretager en vurdering af, hvorvidt  rummet anvendes bedst muligt i forhold at skabe effektive og behagelige omgivelser, til opnåelse af jeres mål. 

Vi lærer desuden jer at kende ved at lave interview og spørgeskemaundersøgelser, være med på arbejde og i det hele taget bruge vores nysgerrighed til at udforske virksomhedens kultur og den måde, brugerne bedst udfolder deres potentiale på og hvilke behov der skal understøttes for at trives optimalt.

Vi tilbyder

 

 • Aktivitetsanalyser – hvordan bruger i jeres rum og hvornår?
 • Spørgeskemaundersøgelser
 • Kapacitetsanalyser mht brug af m2
 • Test fit/rådgivning ved nye lejemål
 • Præprogrammering af m2 på baggrund af adfærdsanalyser 

Analyse af aktiviteter, kultur og adfærd

Vi gør os stor umage med at forstå, hvorfor mennesker agerer, som de gør, hvilke udfordringer der er tilstede og hvilke problemer, der skal løses.

Derfor har vi udarbejdet en metode der giver os en unik indsigt i og forståelse af, hvilke behov, der præger den enkelte organisation.
Vi registrerer den måde, jeres rum bruges på af medarbejdere, elever eller borgere, og foretager en vurdering af, hvorvidt rummet anvendes bedst muligt i forhold at skabe effektive og behagelige omgivelser, til opnåelse af jeres mål.
Vi lærer desuden jer at kende ved at lave interview og spørgeskemaundersøgelser, være med på arbejde og i det hele taget bruge vores nysgerrighed til at udforske virksomhedens kultur og den måde, brugerne bedst udfolder deres potentiale på og hvilke behov der skal understøttes for at trives optimalt.

Vi tilbyder

 

 • Aktivitetsanalyser – hvordan bruger i jeres rum og hvornår?
 • Spørgeskemaundersøgelser
 • Kapacitetsanalyser mht brug af m2
 • Test fit/rådgivning ved nye lejemål
 • Præprogrammering af m2 på baggrund af adfærdsanalyser 
Indretning og identitet

Vores forslag til indretning af de fysiske rammer tager altid afsæt i jeres vision for den fremtidige brug af rum og den nye adfærd i de kommende omgivelser, så netop jeres organisatoriske mål og ønsker kan indfries. I indretningen kobler vi de funktionelle hensyn i en hverdag med krav om fleksibilitet, optimering af m2 og understøtning af arbejdsprocesser med en høj grad af sanselighed, velvære for krop og sind samt rumlige effekter der skaber vitalitet , energi og glæde ved at være i arbejds- og læringsmiljøet. 

Igennem de fysiske rammer skaber vi identitet og tilhørsforhold, hvor jeres fortælling om virksomhedens vison og særkende iscenesættes.

Ved en sammensætning af inventar, farver, kunst og materialer skaber vi æstetiske universer til gavn for både medarbejder trivsel og signalament udadtil. 

Vi tilbyder

 • Fremtidsscenarier for  ny brug  af rum
 • Nærhedsdiagrammer for strategisk placering af  medarbejdere
 • Registrering af eksisterende inventar og redesign
 • Detailindretning 
 • Identitet og visuelt koncept
 • Inventaroplæg
 • Specialinventar
 • Udbudsmateriale
 • Indplaceringsplaner
 • Flytteplaner
 • Kvalitetssikring
Indretning og identitet

Vores forslag til indretning af de fysiske rammer tager altid afsæt i jeres vision for den fremtidige brug af rum og den nye adfærd i de kommende omgivelser, så netop jeres organisatoriske mål og ønsker kan indfries. I indretningen kobler vi de funktionelle hensyn i en hverdag med krav om fleksibilitet, optimering af m2 og understøtning af arbejdsprocesser med en høj grad af sanselighed, velvære for krop og sind samt rumlige effekter der skaber vitalitet , energi og glæde ved at være i arbejds- og læringsmiljøet.
Igennem de fysiske rammer skaber vi identitet og tilhørsforhold, hvor jeres fortælling om virksomhedens vison og særkende iscenesættes.
Ved en sammensætning af inventar, farver, kunst og materialer skaber vi æstetiske universer til gavn for både medarbejder trivsel og signalament udadtil.

Vi tilbyder

 • Fremtidsscenarier for  ny brug  af rum
 • Nærhedsdiagrammer for strategisk placering af  medarbejdere
 • Registrering af eksisterende inventar og redesign
 • Detailindretning 
 • Identitet og visuelt koncept
 • Inventaroplæg
 • Specialinventar
 • Udbudsmateriale
 • Indplaceringsplaner
 • Flytteplaner
 • Kvalitetssikring
Adresse

Schøn Rumdesign

Esthersvej 43, 1.th.

2900 Hellerup

Kontakt

louise@schon-rumdesign.dk

+45 2325 1622

Indehaver

Louise Schønherr Holst-Mikkelsen

Indehaver, Arkitekt