Schøn skaber plads til udfoldelse af menneskers potentiale, livsglæde og velværer gennem indretning af rum og meningsfulde processer.

Schøn skaber plads til udfoldelse af menneskers potentiale, livsglæde og velværer gennem indretning af rum og meningsfulde processer.

HVAD

Schøn er et arkitektfirma, der tilbyder proces- og designrådgivning om indretning og strategisk brug af rum i virksomheder og organisationer. Vi hjælper både offentlig og private kunder med unikke indretninger af de fysiske rammer, der skaber både velvære og god forretning.

 

HVORFOR

I Schøn tror vi på, at samspillet mellem vision, mennesker og arkitektur kan skabe værdi for alle, når rum bevidst sættes i scene. Vi bruger den væsentlige indflydelse rum og indretning har, som et redskab til at skabe rumlige løsninger, der stimulerer, inspirerer og inviterer til nye handlemønstre. Rum er et fantastisk redskab til at understøtte forandring og skaber værdi for både børn og voksne, når arbejde, læring eller pleje understøttes. Gode rum, der kan mærkes og sanses, tilfører en stor kvalitet for både krop og sind. Det medfører overskud og energi til det daglige arbejde, nedsætter sygedage, skaber koncentration og fokus og ikke mindst godt humør.

CV på LinkedIn

HVORDAN

Den væsentligste nøgle til at skabe en unik indretning findes hos jer!

Hos Schøn designer vi derfor et samarbejde i stedet for at diktere løsninger. Sammen med brugerne identificerer vi centrale spørgsmål og behov, så vi har en fælles forståelse for at kunne vurdere et indretningsforslag. Vores indsigt i jeres erkendte og ikke erkendte behov, er bygget på enkle og velafprøvede etnografiske metoder, hvor mange års praktisk erfaring gør processen målrettet. For at sikre at vores indretning virker, integrerer vi tidligt i processen vores design løsninger, så de kan afprøves, testes og eventuelt korrigeres.

Vores mål er nemlig at udføre effektive udviklingsforløb med en høj grad af træfsikkerhed!

Når projekterne kræver andre kvalifikationer og flere øjne på opgaven for at skabe det bedste resultat, danner Schøn team med en række samarbejdspartner – fra procesudvikling til projektering af design. Vi tror på en åben dialog og er meget lydhøre overfor kvalificerede bud på den bedste løsning!


HVEM

Schøn drives af Louise Schønherr Holst-Mikkelsen, som er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i Århus. Louise har arbejdet bredt med faget de sidste 20 år indenfor bygningskunst, landskabsplanlægning og rumdesign. I de sidste 10 år har fokus været på at arbejde helhedsorienteret med faget som både proceskonsulent med rådgivning om strategisk brug af rum og konkret indretning af de fysiske rammer.

Louise faciliterer alle faser af et projekt fra udvikling af forandringsprocessen i samarbejde med ledelse over involvering af medarbejdere til design og implementering af projekter.

Som indehaver af Schøn har Louise en bred erfaring med udarbejdelse af programmering, analyser, interviews, workshops, afholdelse af foredrag, design af specialinventar og indretning af både inde- og uderum.

 

 


HVAD

Schøn er et arkitektfirma, der tilbyder proces- og designrådgivning om indretning og strategisk brug af rum i virksomheder og organisationer. Vi hjælper både offentlig og private kunder med unikke indretninger af de fysiske rammer, der skaber både velvære og god forretning.

 

HVORFOR

I Schøn tror vi på, at samspillet mellem vision, mennesker og arkitektur kan skabe værdi for alle, når rum bevidst sættes i scene. Vi bruger den væsentlige indflydelse rum og indretning har, som et redskab til at skabe rumlige løsninger, der stimulerer, inspirerer og inviterer til nye handlemønstre. Rum er et fantastisk redskab til at understøtte forandring og skaber værdi for både børn og voksne, når arbejde, læring eller pleje understøttes. Gode rum, der kan mærkes og sanses, tilfører en stor kvalitet for både krop og sind. Det medfører overskud og energi til det daglige arbejde, nedsætter sygedage, skaber koncentration og fokus og ikke mindst godt humør. 

HVORDAN

Den væsentligste nøgle til at skabe en unik indretning findes hos jer!

Hos Schøn designer vi derfor et samarbejde i stedet for at diktere løsninger. Sammen med brugerne identificerer vi centrale spørgsmål og behov, så vi har en fælles forståelse for at kunne vurdere et indretningsforslag. Vores indsigt i jeres erkendte og ikke erkendte behov, er bygget på enkle og velafprøvede etnografiske metoder, hvor mange års praktisk erfaring gør processen målrettet. For at sikre at vores indretning virker, integrerer vi tidligt i processen vores design løsninger, så de kan afprøves, testes og eventuelt korrigeres.

Vores mål er nemlig at udføre effektive udviklingsforløb med en høj grad af træfsikkerhed!

Når projekterne kræver andre kvalifikationer og flere øjne på opgaven for at skabe det bedste resultat, danner Schøn team med en række samarbejdspartner – fra procesudvikling til projektering af design. Vi tror på en åben dialog og er meget lydhøre overfor kvalificerede bud på den bedste løsning!

 

HVEM

SCHØN drives af Louise Schønherr Holst-Mikkelsen, som er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i Århus. Louise har arbejdet bredt med faget de sidste 20 år indenfor bygningskunst, landskabsplanlægning og rumdesign. I de sidste 10 år har fokus været på at arbejde helhedsorienteret med faget som både proceskonsulent med rådgivning om strategisk brug af rum og konkret indretning af de fysiske rammer.

Louise faciliterer alle faser af et projekt fra udvikling af forandringsprocessen i samarbejde med ledelse over involvering af medarbejdere til design og implementering af projekter.

Som indehaver af Schøn har Louise en bred erfaring med udarbejdelse af programmering, analyser, interviews, workshops, afholdelse af foredrag, design af specialinventar og indretning af både inde- og uderum.

 

 

CV på LinkedIn

DEFINER

5

SKAB

5

AKTIVER

N

DEFINER

For at kunne skabe den bedste løs
ning for netop jer, har vi brug for
at forstå problemet. Vi præciserer problemet ved at lytte, stille spørgsmål til både ledelse og stab, researche og udfordrer vante tanker!
Processen kortlægger erkendte og ikke erkendte behov og giver os et solidt fundament for at skabe den rette indretning tilpasset netop jer.

SKAB

Den nyvunde indsigt bruger vi til at designe rumlige løsninger, der tager afsæt i jeres unikke situation og særkende og som understøtter jeres vision og mål for fremtiden. I  processen arbejder vi agilt og tester løbende vores løsninger med brugerne for at sikre at løsningen kan omsættes til virkelighed. 

 

AKTIVER

Når alle beslutninger er på plads, bliver indretningen omsat til produktion og implementering. Inden indflytning vejleder vi både ledere og medarbejdere i kommunikation om den nye forandring og hvordan de nye rum kan understøtte jeres gøren og laden på bedst mulig måde. Vi udføre kontinuerlig evaluering af projekter i de efterfølgende måneder efter indflytning for at sikre den rette virkning.

Adresse

Schøn Rumdesign

Esthersvej 43, 1.th.

2900 Hellerup

Kontakt

louise@schon-rumdesign.dk

+45 2325 1622

Indehaver

Louise Schønherr Holst-Mikkelsen

Indehaver, Arkitekt