Landsbyen

 

År

2018

Kunde

Ultima K

Design

CatNLou

Producent

Ultima K

Landsbyen

 

År

2018

Kunde

Ultima K

Design

CatNLou

Producent

Ultima K

I samarbejde med Ultima K har CatNLou skabt et
inventarkoncept, der både understøtter inspirerende
måder at lære på og som giver børnene indflydelse
på deres egne omgivelser allerede fra skolestart. 

PROCESSEN

Udvikling af koncept

Skitseprojekt

Detailprojektering af inventar

Når der gives plads til at indrette egne rammer,  skaber man nysgerrige, kreative og videbegærlige børn.

Konceptet for Landsbyen udspringer af mange års erfaring med indretning
af læringsmiljøer, hvor vi, i mødet med dem som skal bruge
rummene, har opsamlet en række ønsker og overvejelser fra både børn
og voksne om den bedst mulige folkeskole. Behovene spænder vidt fra
ønsker om plads til fællesskab, til fordybelse, til fleksible rumligheder,
til dæmpning støj og til at skabe ro og orden.
Landsbyen er skabt med udgangspunkt i alle disse ønsker og kombineret
med pædagogiske intentioner, krav fra lovgivning og vores viden
om hvordan rum, materialer og farver gør noget godt for både krop
og sjæl.
I al sin enkelhed har vi designet 9 forskellige huse, der kan kombineres
i et utal af opstillinger – helt op til jer at udfolde mulighederne for.

I samarbejde med Ultima K har CatNLou skabt et
inventarkoncept, der både understøtter inspirerende
måder at lære på og som giver børnene indflydelse
på deres egne omgivelser allerede fra skolestart.
 

PROCESSEN

Udvikling af koncept

Skitseprojekt

Detailprojektering af inventar

 

Når der gives plads til at indrette egne rammer, skaber man nysgerrige, kreative og videbegærlige børn.

Konceptet for Landsbyen udspringer af mange års erfaring med indretning
af læringsmiljøer, hvor vi, i mødet med dem som skal bruge
rummene, har opsamlet en række ønsker og overvejelser fra både børn
og voksne om den bedst mulige folkeskole. Behovene spænder vidt fra
ønsker om plads til fællesskab, til fordybelse, til fleksible rumligheder,
til dæmpning støj og til at skabe ro og orden.
Landsbyen er skabt med udgangspunkt i alle disse ønsker og kombineret
med pædagogiske intentioner, krav fra lovgivning og vores viden
om hvordan rum, materialer og farver gør noget godt for både krop
og sjæl.
I al sin enkelhed har vi designet 9 forskellige huse, der kan kombineres
i et utal af opstillinger – helt op til jeres fantasi at udfolde mulighederne for.

At tage sine behov alvorligt og se
resultater, giver nemlig selvværd og lyst til læring.

Cathrin Borg Bartram og Louise Schønherr Holst-Mikkelsen, arkitekter i Cat N Lou

Opstilling 1

Opstilling 2

Adresse

Schøn Rumdesign

Esthersvej 43, 1.th.

2900 Hellerup

Kontakt

louise@schon-rumdesign.dk

+45 2325 1622

Indehaver

Louise Schønherr Holst-Mikkelsen

Indehaver, Arkitekt