Billund Rådhus


Hvor

Billund

År

2017

Omfang

Ca 1200 m2

Billund Rådhus

Hvor

Billund

År

2017

Omfang

Ca 1200 m2

Sammen med Malmos Anlægsgartnere har vi styrket den fælles identitet, solidt funderet i virksomhedens værdier og ydelser.

PROCESSEN

Behovsafdækning

Lederworkshop

Medarbejderworkshop

Analyse af brug af rum idag

Principper for arealanvendelse af arbejdsområder

Indplaceringsplane

Principper for indretning

Detailindretning af alle arbejdsområder og øvrige områder

Inventarproces

Udbudsmateriale

Samarbejde med indkøbsafdeling/SKI leverandør

Omrokering

Indretning af Bygning A

For at understøtte Billunds Kommunes strategi om at agerer som
en borgervendt organisation, havde Børn og Kultur et ønske om at
arbejde i et tværfagligt miljø. Igennem en behovsafdækning i form
af interviews af både ledere og medarbejdere samt analyse af af-
delingens brug af rum idag, har Schøn skabt en indretning der både
fordrer samarbejde tværs af faggrænser og plads til fordybelse
og ro til koncentrationsarbejde.

Sammen med Malmos Anlægsgartnere har vi styrket den fælles identitet, solidt funderet i virksomhedens værdier og ydelser.

PROCESSEN

Behovsafdækning

Lederworkshop

Medarbejderworkshop

Analyse af brug af rum idag

Principper for arealanvendelse af arbejdsområder

Indplaceringsplane

Principper for indretning

Detailindretning af alle arbejdsområder og øvrige områder

Inventarproces

Udbudsmateriale

Samarbejde med indkøbsafdeling/SKI leverandør

Omrokering

Indretning af Bygning A

For at understøtte Billunds Kommunes strategi om at agerer som
en borgervendt organisation, havde Børn og Kultur et ønske om at
arbejde i et tværfagligt miljø. Igennem en behovsafdækning i form
af interviews af både ledere og medarbejdere samt analyse af af-
delingens brug af rum idag, har Schøn skabt en indretning der både
fordrer samarbejde tværs af faggrænser og plads til fordybelse
og ro til koncentrationsarbejde.

Moodboard

Afskærmning af arbejdspladser mod nicher

Foto: 1 Navn,  2 Navn, 3 Navn, 4 Navn

Arbejdspladser ved møderum og vindue

Foto: 1 Navn,  2 Navn, 3 Navn, 4 Navn

Afskærmning af arbejdspladser ved plantevæg

Foto: 1 Navn,  2 Navn, 3 Navn, 4 Navn

Nicher til koncentration

Foto: 1 Navn,  2 Navn, 3 Navn, 4 Navn

Adresse

Schøn Rumdesign

Kildeskovsvej 82

2820 Gentofte

Kontakt

louise@schon-rumdesign.dk

+45 2325 1622

Indehaver

Louise Schønherr Holst-Mikkelsen

Indehaver, Arkitekt